Kişisel Sağlık ve Hijyen Eğitimleri

Kurum dışında bireylerin temizlik alışkanlıklarını güçlendirmek, el ve vücut temizliğine olan önemi fark ettirmek amacıyla ‘Kişisel Sağlık ve Hijyen’ konulu eğitici aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda birçok okul ve işyerine ulaşılmış ve eğitimler yapılmıştır.

İlk Yardım Eğitimleri

Kurum dışında bireylere, acil sağlık yardımına ihtiyacı olan hasta ve yaralıları, acil ambulans ekipleri gelinceye, bir sağlık kurumuna ulaştırılıncaya kadar geçen sürede hayatta kalmalarını ve oluşabilecek sakatlıkların önlenmesini sağlayacak bilgileri öğretmek ve becerileri kazandırmak amacıyla yapılan ‘İlk Yardım’ konulu eğitici aktiviteler gerçekleştiriyoruz.