Süper

Sürekli performans geliştirme programı, yani SÜPER, hastalarımıza daha değerli hizmet sunmak, karşılaştığımız problemleri çözmek, süreçlerimizi iyileştirmek için kullandığımız veriye dayalı kültür oluşmasını sağlayan bir yöntemdir.

Anadolu Sağlık Merkezi 28 Mayıs 2010 tarihinde, merkezi ABD’nin New Orleans kentinde bulunan NOVACES şirketi tarafından verilen eğitim ile SÜPER projelerine başlamıştır. SÜPER’de YALIN’, ’ALTI SİGMA’ ve ‘KISITLAR YÖNETİMİ’adı verilen üç iyileştirme yöntemi birlikte kullanılır.

Yalın: Süreçleri basitleştirmek, israfı ortadan kaldırmak ve hızı arttırmak için kullanılır.

Altısigma: Hataları ve değişkenliği azaltmak ve yapılan iyileştirmeleri sürekli hale getirmek için kullanılır.

Kısıtlar Yönetimi: Süreçteki/sistemdeki darboğazlara odaklanıp kısıtları en iyi şekilde yönetmek, gerektiğinde ortadan kaldırmak için kullanılır.

Süper'de Yer Alan Roller

Açılım Şampiyonu: SÜPER programının işleyişinden sorumlu olan kişidir. Programı, kendi kendine yeterli olacak duruma getirir ve projeleri takip eder.

Şampiyon: Her SÜPER projesinin bir şampiyonu vardır. Proje şampiyonu üst düzey yöneticiler arasından seçilir, projenin yönetimdeki temsilcisidir. Projenin başarıya ulaşması için ekibe destek verir.

Yeşil Kuşak: Her SÜPER projesinin bir yeşil kuşağı vardır. Projenin tamamlanmasında ve başarıya ulaşmasından sorumlu olan kişidir. SÜPER araçları hakkında bilgi sahibidir, ekibe teknik destek verir ve projeyi yönetir.

Kara Kuşak/Uzman Kara Kuşak: Projelere liderlik yapan ve danışmanlık sağlayan kişidir.

Para Kuşağı: Projeden elde edilecek faydaları analiz eden, proje sonunda fayda doğrulaması yapan kişidir.

Bugüne kadar 40 hemşiremiz Yeşil Kuşak Eğitimi almıştır ve SÜPER pojelerine katılanların %32’sini hemşirelerimiz oluşturmaktadır. Hemşirelerimizin bu eğitimler sonucunda süreçleri etkin gözlemleme, veri toplama ve veri analizi yapabilme, yeni düşünce biçimleri kazanma, daha iyi planlama yapabilme, zamanı iyi kullanma ve problem çözme gibi beceriler kazanmalarını hedeflemekteyiz.