Anadolu Sağlık merkezi’nde vaka yönetimi, bir profesyonel tarafından bireylerin aldığı tüm sağlık hizmetinin koordine edildiği hasta ve ailesi ile sağlık ekibi arasındaki etkin iletişimin sağlandığı, hasta ve ailesinin tedavi planına uyumunun sağlandığı bir hizmet sunum şeklidir. Aslında “Hemşirelik Süreci”nin hastanın tüm ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde uygulanmasıdır.

Anadolu Sağlık Merkezi’nde Vaka Yönetimi’nin amaçları;

 • Sunduğumuz sağlık hizmetinin kalitesinin arttırılması
 • Hasta memnuniyetinin arttırılması
 • Kaynakların etkin kullanılması

Vaka yönetimine en çok ihtiyaç duyan hastalar; kronik hastalığı olan, alacakları sağlık hizmeti komplike olan, multidisipliner hizmet alması gereken hastalardır. Anadolu Sağlık Merkezi’nde vaka yönetimi kapsamına alınacak hasta grupları, önceden seçilerek bir plan hazırlanır ve hastanın hastalığı devam ettiği sürece uygulanır.

Vaka yöneticisi olarak genellikle hemşireler, sosyal hizmet uzmanlarını ya da diğer sağlık profesyonellerini görevlendirebilir. Anadolu Sağlık Merkezi’nde vaka yöneticisi olarak hemşireler tercih edilmektedir.

Anadolu Sağlık Merkezi Vaka Yöneticileri’nin sundukları hizmetler 3 ana başlıkta ele alınabilir:

 1. Hasta eğitimi
 2. Hizmet organizasyonu
 3. Evdeki hastanın takibi

Bu başlıklar kapsamında Anadolu Sağlık Merkezi’nde vaka yönecilerinin görev tanımı;

 • Vaka yönetimi sürecine dahil edilmiş bir hastaya verilen tüm hizmeti takip eden kişidir.
 • Hasta ve ailesini en yakından tanıyan kişidir ve onların tüm gereksinimlerini değerlendirir.
 • Hasta ve ailesinin tedavi planları hakkında yeterli bilgilenmelerini sağlar.
 • Hasta ve ailesini karar verme konusunda destekler, bağımsızlıklarını korur.
 • Yatan hasta/ailesi ile en az günde bir kez görüşür. Gereksinimlerini belirler ve karşılanmasını sağlar.
 • Tedavi ve bakım planını gözden geçirir.
 • Planlanan hizmetlerin en kısa zamanda ve en doğru şekilde verilmesi için organizasyon yapar.
 • Evdeki hasta ile sağlık ekibi arasında ana iletişim noktasıdır.